Takie tam czyli lista serwerów , nazwy serwerów sql , baz danych ,  domyślne hasła itp. 🙂

2 3 Citi1