Atrybuty S.M.A.R.T

Większość parametrów dysków jest stale monitorowana przez zestaw czujników. Odczytane dane są przetwarzane przy wykorzystaniu specjalnych algorytmów (najczęściej różnych dla każdego z producentów) i wartości atrybutów są modyfikowane zgodnie z uzyskanymi wynikami pomiarów. Pojedynczy atrybut S.M.A.R.T zawiera następujące elementy:
identyfikator (ID): numer danego atrybutu
nazwa (attribute name): nazwa danego atrybutu
bieżący (value): obecna wartość każdego z atrybutów.
najgorszy (worst): najgorsza zmierzona i zapamiętana wartość danego atrybutu
próg (threshold): najniższa wartość atrybutu ustawiona przez producenta danego dysku dla każdego z atrybutów (wartość ta jest stała).
wartość RAW (RAW value): surowa (odczytana bezpośrednio) wartość danego atrybutu ukazuje obecny stan dysku. Najczęściej wyświetlana jest w postaci heksadecymalnej, ale niektóre programy podają wartości decymalne (łatwiejsze do odczytania bez pomocy kalkulatora).
Atrybut jest prawidłowy, gdy jego wartość jest wyższa lub równa z progiem. Jeśli próg jest równy 0 dla jakiegoś atrybutu, to atrybut nie powinien być brany pod uwagę.