W mojej kilkunastoletniej pracy spotkałem się z naprawdę wieloma przypadkami różnych awarii . Poniżej najczęstsze z nich.